ד"ר איל דודסון

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מתעניינים בסיור? צרו קשר

“שרף אפוסטמוס את התורה”: מה באמת קרה בשבעה עשר בתמוז?

מה קרה בי”ז בתמוז, שנזכר לדיראון עולם? במשנה נמנו חמישה אירועים שקרו באותו יום:

“בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל” (משנה, תענית ד, ו).

בעבר, ביקשנו להבין את אירוע ביטול התמיד:

“בטל התמיד” – מה באמת קרה בשבעה עשר בתמוז?

וכעת אנו שואלים: מיהו אפוסטמוס, ומה היה האירוע שבמהלכו שרף את התורה? המסורת היהודית כמעט לא משיבה על השאלות הללו. כבר בתלמוד הבבלי הוסבר האירוע הזה במילה אחת: “גמרא” (בבלי, תענית כח ע”ב), כלומר – פירש רש”י: “כך קיבלנו מאבותינו”. וזהו! גם המחקר מתקשה בשאלה זו, שכן שמו של אפוסטמוס לא נזכר במקורות אלא רק בהקשר זה. ואכן, כבר הוצעו פרשנויות שונות לפיתרון החידה – אבל כולן מבוססות על השערות.

גם בתלמוד הירושלמי נמנו חמש הסיבות לצום י”ז בתמוז, בתוספת דיון קצר בשאלת מיקומו של אירוע שריפת התורה, שאלה שנחלקו בה ר’ אחא וחכמים:

“צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז, יום שנשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל […] אֵיכן [=היכן] שְׂרָפָהּ? ר’ אחא אומר: במעברתא דלוד. ורבנין אמרי: במעברתא דטרלוסה” (ירושלמי, תענית פ”ד ה”ה).

שתי המסורות שלפנינו זוכרות שאירוע שריפת התורה התרחש על אֵם הדרך – במעבר דרכים (“מעברתא”) – אבל חלוקות בשאלה האם התרחש בלוד או בטרלוסה (טלוזה בשומרון?). אבל מהו האירוע? סתמו חכמינו ולא פירשו. ננסה אנו לפצח את התעלומה באמצעות יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון של שלהי ימי הבית השני.

באמצע המאה ה-1 לספה”נ עוד עמדו ירושלים ובית המקדש השני בשיא תפארתם, אך האירועים שידרדרו אותם אל תהום החורבן כבר היו בעיצומם. אחרי מותו של המלך היהודי (בחסות הרומים) אגריפס הראשון, בשנת 44 לספה”נ, החלה ביהודה תקופה של שלטון נציבים רומיים – פקידי שלטון, שניהלו את ענייני היהודים ביהודה מטעמו של הקיסר. הנציבים לא הצטיינו בתבונה פוליטית, עשקו את האוכלוסייה וביצעו מעשי התגרות טיפשיים בהר הבית. בימי הנציב ונטידיוס קומָנוס (בשנים 52-48) הגיעה המתיחות בין השלטון לתושבי יהודה לשיאה, ויוסף בן מתתיהו מספר על התנגשויות דמים במקדש ובסביבותיו:

“[…] למועד חג המצות נאסף המון עולי רגלים […] וקומנוס פחד פן ישׂתער עליו כל העם, ושלח אנשי חיל רבים לעזור לאחיהם. וכאשר פשטו אנשי הצבא באולמים [=בבית המקדש], נפלה אֵימה נוראה על היהודים והם עזבו את ההיכל לברוח אל העיר. מבוכה גדולה קמה במוצאי הר הבית, אשר שם נדחקו המוני הבורחים, וכעשרת אלפים איש נרמסו ברגלי אחיהם או נחנקו ומותו [!]. ככה נהפך החג הזה לאבל כבד לכל העם ובכל בית היה נהי ואנחה. ואחרי הפֻּרענות הזאת קמה מבוכה חדשה בגלל מעשה שֹׁד. כי בדרך המלך על יד בית חורון התנפלו שודדים על כְּבוּדת סטפנוס, אחד מעבדי הקיסר, ובזזו את כֻּלה. קומנוס שלח את אנשי צבאו אל הכפרים הסמוכים למקום השֹׁד וצוָה לאסור את יושביהם ולהביאם אליו, כי מצא בהם עוֹן על אשר לא רדפו אחרי השודדים לתפשׂם. ואחד מאנשי הצבא מצא את ספר התורה הקדושה באחד הכפרים וקרע אותו והשליכהו אל האש. מכל עברים חרדו היהודים, כאלו היתה כל ארצם לנגדם למאכֹלת אש” (יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים [מהדורת י”נ שמחוני] ב, יב, א-ב).

הנציב הרומי לא העריך נכונה את עוצמת הזעזוע שחולל מעשה שריפת ספר התורה אצל היהודים, אך גלי הזעם העממי לא נסתרו מעיניו. ממקום מושבו בקיסריה הוא ציווה לתפוס את החייל שביצע את המעשה הנפשע ולהוציאו להורג, ורק כך הצליח להרגיע את הרוחות לעת עתה. הביטוי התלמודי “מעברתא דלוד” עשוי להתאים ל”דרך המלך על יד בית חורון”, הלא הוא מעלה בית חורון – מעבר הדרכים ההררי, העתיק והאסטרטגי שחיבר את לוד והשְׁפֵלה עם ירושלים. אולי החייל הרומאי האלמוני אינו אלא אפוסטמוס, וזהו אפוא האירוע שהתרחש בי”ז בתמוז.

מעלה בית חורון ההיסטורי, מקבילו של הכביש החדש והמהיר 443. בראש המעלה – הכפר הערבי בית ע’ור א-פוקא, המשמר בימינו את שמו הקדום של היישוב בית חורון עליון (מקור: מיכאל יעקובסון, ויקיפדיה).

 

אם השערה זו נכונה, מדוע מכל אינספור ההתנגשויות בין היהודים לרומאים, לפני החורבן או אחריו, נבחר דווקא האירוע הזה ליום תענית? כנראה משום שזה היה אחד מהניצנים שבישרו את בוא המרד הגדול והחורבן שעתידים להתרחש שנים ספורות אחר כך (בשנים 70-66).

אבל אפשר שיש גם סיבה עמוקה יותר לכך: יום הצום נקבע כדי ללמדנו שהאבל על שריפת התורה קשה לא פחות מן האבל על שריפת המקדש. אמנם קל ופשוט יותר לכתוב ספר תורה מלבנות את בית המקדש, אבל בלי בית המקדש יש עתיד לקיום היהודי. בלי התורה – נשמת אפו של העם היהודי – אין עתיד לקיום יהודי. אירוע זה הוא הראשון מסוגו בתולדות ישראל, שכן זו הפעם הראשונה שבה נשרף ספר תורה ביד זדונית. מאז ועד ימינו נשרפו ספרי תורה רבים, כמו גם ספרי קודש יהודים ובתי כנסת בכלל. שורפי הספרים, בין שהיו ‘דתיים’ (נוצרים או מוסלמים) ובין שהיו ‘חילוניים’ (קומוניסטים או נאצים), ביקשו בדרך זו לחתור לאותה מטרה – השמדת עַם הספר.

“ס”ק [=ספרי קודש] נשרפים במצות הכומרים”: תיאור שריפת ספרי יהודים בקמניץ-פודולסקי שבפולין-ליטא (כיום באוקראינה), 1758. מתוך: ר’ יעקב עמדן, ספר שמוש, אמשטרדם תקי”ח.

 

איש הרוח היהודי המומר היינריך היינה ביטא זאת כך: “במקום שבו שורפים ספרים, עתידים לשרוף בקרוב גם בני אדם”. דפי ההיסטוריה רוויים בהוכחות המאמתות כלל זה: החל בר’ חנינא בן תרדיון בשנת 135, דרך פריס ב-1242, ונציה ב-1554, ברלין ב-1933, חאלב ב-1948 ועד לוד ב-2021. אבל כיוון שבכל זאת אנו עדיין זקוקים מדי פעם לתזכורות, נקבע לדורות עולם יום של צום ותענית.

 

7.2022

ד"ר אייל דודסון

רוצים לקבל עדכונים ?
מוזמנים להרשם לניוזלטר וכל העדכונים ישלחו אליכם ישירות למייל
דילוג לתוכן