Search
Close this search box.

ד"ר איל דודסון

הרצאות

ירושלים לדור ודור

ירושלים בתקופת המקרא

עיר האבות – ירושלים בימיהם של אברהם, יצחק ויעקב: עיונים במקרא ובמחקר המדעי

“נתחלקה לשבטים”? – מעמדה של ירושלים בתקופת ההתנחלות

עיר הבחירה – ניתוח הגורמים לבחירתה של ירושלים

הגאוגרפיה של הקדושה – עיונים בנתוניה בגאוגרפיים של ירושלים ובמשמעויותיהם

הגאוגרפיה של הטומאה – ניתוח התפרוסת הגאוגרפית של בית הקברות המקראי בירושלים

מקדש מלך עיר מלוכה – ירושלים בימי דוד ושלמה: בירת הממלכה המאוחדת

מסע סנחריב – המרד של חזקיהו בשנת 701 לפסה”נ ותוצאותיו: עיונים במקרא ובמחקר המדעי

נביא בעירו השוקעת – ירמיהו ונבואותיו ברקע ההידרדרות אל החורבן

ירושלים בתקופת הבית השני

שיבת ציון – קורות ההתיישבות של גולי בבל בירושלים בתקופה הפרסית

“באנו חושך לגרש” – ירושלים במוקד מרד החשמונאים

מים לירושלים – מפעלי המים לירושלים בתקופה ההלניסטית והרומית

רומא בירושלים – פניה של ירושלים ההרודיאנית

“בית ה’ נלך” – סיור וירטואלי בהר הבית ובבית המקדש בשלהי ימי הבית השני

“בגלל שנאת חינם” – המצב החברתי בירושלים בתקופה ההלניסטית והרומית

חורבן – מהלכי מלחמת חורבן הבית השני, לפי המקורות ההיסטוריים והארכאולוגיים

ירושלים בתקופות הרומית-ביזנטית

איליה קפיטולינה – פניה של ירושלים הרומית

“קהלא קדישא דבירושלם” – קיום יהודי בירושלים בתקופה הרומית-ביזנטית

ירושלים החדשה – ירושלים בלב הפולמוס התיאולוגי בין היהדות לבין הנצרות הביזנטית

ירושלים בימי הביניים

ההר והבית – הרקע לבניית כיפת הסלע ומסגד אל-אקצה בתקופה האומיית

בני מקרא – תולדות העדה הקראית בירושלים

אבי הרובע היהודי – רמב”ן ופרשת התיישבותו בירושלים

דוד מלך ישראל? – הסכסוך בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בהר ציון בתקופה הממלוכית

בית כנסת בצל מסגד – המאבק על בית הכנסת של ירושלים במאות ה-16-15

הגירוש אל הגאולה – ההתיישבות היהודית בירושלים בתקופה העות’מאנית המוקדמת

הגאולה שהוחמצה – פרשת שיירת רבי יהודה החסיד (1720-1700)

סוד המעיין הנעלם – פיתרון המקובלים לתעלומת המפתחות לגאולה שנעלמו במעיין המסתורי 

ירושלים בעת החדשה

אירופה בירושלים – חדירת המעצמות הזרות במאה ה-19 ומשמעויותיה

הפְּרוּשים – פרשיית התיישבות תלמידי הגאון מווילנה בירושלים במאה ה-19

ירושלים של מעלה – עליות החסידים לירושלים במאה ה-19: בין מחשבה למעשה

אשת חיל – בעקבות נשים עובדות ביישוב הישן בירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית

היציאה מהחומות – השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה והשפעתן על תולדות ירושלים

המלחמה על החינוך – בית הספר למל בחזית המאבק על צביונה של החברה היהודית בירושלים במאה ה-19

“ותלמוד תורה כנגד כולם” – תולדות מוסד ‘תלמוד התורה’ הספרדי בירושלים, ברקע גילוי כתובות הקדשה ברובע היהודי

יישוב ישן יישוב חדש – המאבק על צביונה של החברה היהודית בירושלים בעידן של תמורות

תפארת ישראל – קורותיו של בית הכנסת המרכזי לעדת החסידים בעיר העתיקה של ירושלים

ימים של מנדט – תמורות מהפכניות בירושלים בימי השלטון הבריטי

במצור ובמצוק – ירושלים במלחמת השחרור (1948-1947)

מחיר העצמאות – סיפור מלחמתו ונפילתו של הרובע היהודי במלחמת השחרור (מאי 1948)

הקו העירוני – החיים בירושלים בתקופת העיר החצויה (1967-1948)

“ראשית צמיחת” – ירושלים המאוחדת בירת ישראל: תהליכים ומשמעויות

התעניינת בהרצאה? צור קשר ואחזור אליך

ד"ר אייל דודסון

רוצים לקבל עדכונים ?
מוזמנים להרשם לניוזלטר וכל העדכונים ישלחו אליכם ישירות למייל
דילוג לתוכן