חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד"ר איל דודסון

הרצאות פרונטליות

הצעות למבחר הרצאות: עיונים בתולדות ארץ ישראל והעם היהודי

ההרצאות בודדות, אך יש אפשרויות לסדרות של הרצאות לפי נושאים

כל ההרצאות מלוות במצגות מרהיבות, עשירות בטקסטים, תרשימים ותצלומים היסטוריים ועכשוויים

ירושלים לדור ודור

ירושלים בתקופת המקרא

עיר האבות – ירושלים בימיהם של אברהם, יצחק ויעקב: עיונים במקרא ובמחקר המדעי

“נתחלקה לשבטים”? – מעמדה של ירושלים בתקופת ההתנחלות

עיר הבחירה – ניתוח הגורמים לבחירתה של ירושלים

הגאוגרפיה של הקדושה – עיונים בנתוניה בגאוגרפיים של ירושלים ובמשמעויותיהם

הגאוגרפיה של הטומאה – ניתוח התפרוסת הגאוגרפית של בית הקברות המקראי בירושלים

מקדש מלך עיר מלוכה – ירושלים בימי דוד ושלמה: בירת הממלכה המאוחדת

מסע סנחריב – המרד של חזקיהו בשנת 701 לפסה”נ ותוצאותיו: עיונים במקרא ובמחקר המדעי

נביא בעירו השוקעת – ירמיהו ונבואותיו ברקע ההידרדרות אל החורבן

ירושלים בתקופת הבית השני

שיבת ציון – קורות ההתיישבות של גולי בבל בירושלים בתקופה הפרסית

“באנו חושך לגרש” – ירושלים במוקד מרד החשמונאים

מים לירושלים – מפעלי המים לירושלים בתקופה ההלניסטית והרומית

רומא בירושלים – פניה של ירושלים ההרודיאנית

“בית ה’ נלך” – סיור וירטואלי בהר הבית ובבית המקדש בשלהי ימי הבית השני

“בגלל שנאת חינם” – המצב החברתי בירושלים בתקופה ההלניסטית והרומית

חורבן – מהלכי מלחמת חורבן הבית השני, לפי המקורות ההיסטוריים והארכאולוגיים

ירושלים בתקופות הרומית-ביזנטית

איליה קפיטולינה – פניה של ירושלים הרומית

“קהלא קדישא דבירושלם” – קיום יהודי בירושלים בתקופה הרומית-ביזנטית

ירושלים החדשה – ירושלים בלב הפולמוס התיאולוגי בין היהדות לבין הנצרות הביזנטית

ירושלים בימי הביניים

ההר והבית – הרקע לבניית כיפת הסלע ומסגד אל-אקצה בתקופה האומיית

בני מקרא – תולדות העדה הקראית בירושלים

אבי הרובע היהודי – רמב”ן ופרשת התיישבותו בירושלים

דוד מלך ישראל? – הסכסוך בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בהר ציון בתקופה הממלוכית

בית כנסת בצל מסגד – המאבק על בית הכנסת של ירושלים במאות ה-16-15

הגירוש אל הגאולה – ההתיישבות היהודית בירושלים בתקופה העות’מאנית המוקדמת

הגאולה שהוחמצה – פרשת שיירת רבי יהודה החסיד (1720-1700)

סוד המעיין הנעלם – פיתרון המקובלים לתעלומת המפתחות לגאולה שנעלמו במעיין המסתורי

ירושלים בעת החדשה

אירופה בירושלים – חדירת המעצמות הזרות במאה ה-19 ומשמעויותיה

הפְּרוּשים – פרשיית התיישבות תלמידי הגאון מווילנה בירושלים במאה ה-19

ירושלים של מעלה – עליות החסידים לירושלים במאה ה-19: בין מחשבה למעשה

אשת חיל – בעקבות נשים עובדות ביישוב הישן בירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית

היציאה מהחומות – השכונות הראשונות מחוץ לעיר העתיקה והשפעתן על תולדות ירושלים

המלחמה על החינוך – בית הספר למל בחזית המאבק על צביונה של החברה היהודית בירושלים במאה ה-19

“ותלמוד תורה כנגד כולם” – תולדות מוסד ‘תלמוד התורה’ הספרדי בירושלים, ברקע גילוי כתובות הקדשה ברובע היהודי

יישוב ישן יישוב חדש – המאבק על צביונה של החברה היהודית בירושלים בעידן של תמורות

תפארת ישראל – קורותיו של בית הכנסת המרכזי לעדת החסידים בעיר העתיקה של ירושלים

ימים של מנדט – תמורות מהפכניות בירושלים בימי השלטון הבריטי

במצור ובמצוק – ירושלים במלחמת השחרור (1948-1947)

מחיר העצמאות – סיפור מלחמתו ונפילתו של הרובע היהודי במלחמת השחרור (מאי 1948)

הקו העירוני – החיים בירושלים בתקופת העיר החצויה (1967-1948)

“ראשית צמיחת” – ירושלים המאוחדת בירת ישראל: תהליכים ומשמעויות

טבור העולם – ארץ ישראל לדורותיה

בעקבות מלכים, לוחמים וחולמים – ארץ ישראל בתקופת המקרא

“ארץ מרעה” – התנחלות שבטי ראובן וגד וחצי שבט מנשה בעבר הירדן המזרחי

“וירשתם” – המלחמות הראשונות של בני ישראל בהנהגת יהושע בן נון, ומקומה של שכם בפרשת ההתנחלות

בניה של רחל – היכן התנחלו שבטי בנימין, אפרים ומנשה? ניתוח המקרא והממצא הארכאולוגי

הקוטב הצפוני – פרשיות התנחלות שבטי הצפון נפתלי, יששכר ואשר

גוש דן – פרשיית הנדודים וחיפוש הנחלה של שבט דן

“גויי הים” – תעלומת זהותם וקורותיהם של הפלישתים, הפיניקים והת’כרים: תושבי החוף הארץ-ישראלי בתקופת התנ”ך. ניתוח המקרא והממצא הארכאולוגי

השומרונים – תעלומת מוצאו והיעלמותו של העם השומרוני

על פרשת דרכים – עמק האלה כמעבר דרכים בעת העתיקה: ניתוח המקרא והממצא הארכאולוגי

אורות וצללים – ארץ ישראל בתקופת הבית השני

הכנסת הגדולה – תעלומת זהותם של מנהיגי העם היהודי בימי שיבת ציון

תרבויות נפגשות – המאבק על צביונה של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית המוקדמת

כתר מלוכה וכתר מלוכה בראש אחד – הפולמוס על מעמדם של מלכי בית חשמונאי

מקדש מעט – בית הכנסת ושימושיו בתקופת הבית השני. ניתוח המקורות ההיסטוריים והארכאולוגיים

בימי שפל ושמד – ארץ ישראל בתקופות הרומית והביזנטית

גחלת עמומה – התאוששות היהודים בארץ ישראל בדורות שלאחר החורבן

“דרך כוכב מיעקב” – מרד בר כוכבא ותוצאותיו

ברייתא דתחומין – תפרוסת היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה הרומית-ביזנטית: סוגיה הלכתית-גאוגרפית

מפת מידבא – פניה של ארץ ישראל בתקופה הביזנטית

בצל הצלב והסהר – ארץ ישראל בימי הביניים

“והשלישית בקדושתה” – זיקת האסלאם הקדום לארץ ישראל וירושלים: מסורת דתית ו”אמת” היסטורית

בני החסות – יחס האסלאם הקדום לאוכלוסייה הנכבשת בארץ ישראל

בצל הסהר – תולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית המוקדמת (1099-638)

“ישיבת ארץ ישראל” – עולם הרוח היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית המוקדמת, לאור ממצאי הגניזה הקהירית

בצל הצלב – מסע הצלב הראשון והתקופה הצלבנית הראשונה בארץ ישראל

ממלכת הממלוכים – תולדות ארץ ישראל בתקופה הממלוכית (1517-1260)

מאז ולתמיד – קהילת יהודי חברון בימי הביניים

“ולשם תשוב הסנהדרין” – קהילת יהודי טבריה בימי הביניים

מול התכלת העזה – קהילת יהודי עזה בימי הביניים

המוסתערבים – סיפורה המופלא של קהילת יהודי הכפרים בארץ ישראל, ותעלומת היעלמותה

קפה כשר – גישות של חכמי ארץ ישראל במאה ה-16 לשאלת כשרות מוצרי מזון, בראי שאלת היחס לקשרי יהודים ונכרים

העת החדשה

“קול התור” – מדוע העדיפו ה’פרושים’ (תלמידי הגאון מווילנה) במאה ה-19 להתיישב בצפת ולא בירושלים?

 

נדחי ישראל – הפזורה היהודית בימי הביניים

היהודי הנודד – קורות ראשיתה של יהדות אשכנז

“בקצה מערב” – תור הזהב של יהדות אל-אנדלוס (ספרד המוסלמית)

בין הפטיש לסדן – יהודי ספרד הנוצרית בימי הביניים (עד המאה ה-14)

אורות וצללים – תולדות קהילות יהודי צפון אפריקה בימי הביניים

יהודי הנילוס – תולדות קהילת יהודי מצרים בימי הביניים

ללא כנפי נשרים – תולדות קהילות יהודי תימן בימי הביניים

“לבי במזרח” – תולדות קהילות פרס וכורדיסטאן בימי הביניים

משיח לא בא – פרשיית שבתי צבי והשפעותיה בעולם היהודי

ימי הזוהר – צפת וחכמיה במאה ה-16

הכול מתחיל בחינוך – חינוך הילדים בצפת במאה ה-16

הכול נשאר במשפחה – שידוכין, נישואין והורות בחברה היהודית בצפת במאה ה-16

תלמידות חכמות – נשים לומדות בצפת במאה ה-16

הקהלים – ההתארגנות הציבורית של יהודי צפת במאה ה-16

עקבות המשיח בהרי הגליל – משיחיות בדור מגורשי ספרד בצפת

פולמוס הסמיכה – הרעיון הנועז להקמת הסנהדרין בצפת, ואחריתו

מרן – רבי יוסף קארו ופועלו

האר”י הקדוש – רבי יצחק לוריא אשכנזי ופועלו

“גירושין” – סודו של מנהג ייחודי של מקובלי צפת

בעלי תשובה – קורותיה של קהילת היהודים האנוסים לשעבר, ששבו ליהדותם בצפת

איש החזיונות – רבי חיים ויטאל, דמותו הייחודית ופועלו להפצת הקבלה, או אולי לשמירתה בסוד

“נעים זמירות ישראל” – רבי ישראל נג’ארה, דמותו ופועלו

מעשה בעז – מדוע שקעה הקהילה המפוארת של צפת במאה ה-16, ולאן נעלמו חבריה?

 

ד"ר אייל דודסון

רוצים לקבל עדכונים ?
מוזמנים להרשם לניוזלטר וכל העדכונים ישלחו אליכם ישירות למייל
דילוג לתוכן