ד"ר איל דודסון

חיפוש
Close this search box.

מתעניינים בסיור? צרו קשר

בתי גְּבוּל אלמנה: ‘הדיור הציבורי’ של פעם

גיליון 185, אלול תשפ”ג

במשך דורות בלטה בעיר העתיקה נוכחותן של נשים מבוגרות, בדרך כלל אלמנות אשכנזיות וספרדיות, שעלו לירושלים לאחר שסיימו למלא את תפקידן המסורתי בהולדה ובהבאת ילדיהן לחופה, או לאחר שאיבדו את משפחתן. מעטות קיוו לפתוח בעיר פרק משפחתי חדש, וזאת לנוכח מצבן האישי ומפאת היצע הגברים הנמוך. הן שאפו לבלות בעיר הקודש את שארית ימיהן, ולהיקבר באדמתה כדי לזכות בתחיית המתים באחרית הימים.

להרחבה בנושא זה, ראו מאמרי: “‘כדי למות בירושלים’: קהילת האלמנות בירושלים בתקופות הממלוכית והעות’מאנית המוקדמת”:

https://eyaldavidson.co.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA-14-17.pdf

אחת מאותן נשים הייתה רייצֶה חן טוב, שעלתה עם בעלה לירושלים מהעיירה סְלוֹנים שבבֶּלָרוּס של ימינו, לאחר שהשניים שכלו את כל ילדיהם. לאחר זמן נפטר גם בעלה, והיא נותרה ערירית עד מותה בשנת 1906:

“כאשר הייתי אֵם לארבעה בנים ושלֹש בנות, ולא זכיתי כי יהיו לי לאורך ימים ושנים, וכמו מתו ר”ל [רחמנא לצלן] בחיי, אויה לי, על כן עזבתי עיר מולדתי והמשפחה שלי ונסעתי לעיר הקדושה ירושלם תובב”א [תיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן], כי אמרתי בלבבי אולי אִבָּנה שם וד’ ירחמני. אבל לא כן היה” (רייצע חן טוב, משפחת יוחסין, ירושלם תרמ”ה, עמ’ ו).

התאלמנותן של הנשים הללו היוותה את הפרק העצמאי הראשון בחייהן, היות שעד כה נמצאו תחת חסותם הכלכלית והמשפטית של אביהן או בעליהן. לפיכך, הייתה הפרנסה מוטלת על כתפיהן, ואלמנות רבות עבדו למחייתן במלאכות שאינן דורשות הכשרה מקצועית כגון תפירה, כביסה או ניפוי קמח. עם זאת, רבות מהן נזקקו לסיוע ונתמכו בכספי הקהילה, בייחוד מי שלא דאגו בעוד מועד להכנסה ותמיכה שנתית קבועה לתקופת שהותן בירושלים. מאפיין בולט של בנות קבוצה זו הוא הערבות ההדדית שביניהן והעיסוק במעשי חסד ועזרה, מתוך הכרה שבכך הן מגשימות את ייעודן הדתי בעיר הקודש. רייצה חן טוב, למשל, הקימה בית תמחוי לתלמידי ישיבה:

“לכן לקחתי על עצמי לעסוק במצוָת הכנסת אורחים ולהיות גבאית, והנני נותנת שבח והודיה על כל רגע ורגע לה’ הטוב, כי בודאי כל מעשיו נכונים ומשפטיו צדיקים […] ועתה הנני לעורר את לבבכן, וגם לעורר את לבב שאר נשים צדקניות, אל המצוה הגדולה הזה […] וכ[אשר מ]שמחים אנחנו נפשו'[ת] הלומדים העניים, הם יוכלו לֵישב וללמוד התורה הקדושה, אשר על ידי אורהּ יחיה הגוף בעולם הזה והנשמה בעולם הבא, ועל ידי המצוה של מחיה נפש העניים נהיה זוכים לקום לתחה”מ [לתחיית המתים]” (שם, עמ’ ו-ח).

‘נשים צדקניות’ אלו עסקו גם בהכנת מזון וביגוד לילדים נזקקים ובסעד לחולים וליולדות לא כמעשים מזדמנים – אלא כאורח חיים. באופן זה תיאר הסופר ש”י עגנון את דמותה של תְּהִלה – דמות בדיונית או אמיתית – אחת מאותן נשים מבוגרות ועריריות, שעלו לירושלים בגַפָּן:

“מה יש לספר עליה – צדקת היא, צדקת, פשוטה כמשמעה. ואם בא לידך לראותה לך אצלה, אבל מסופקני אם תמצא אותה בביתה. או שמבקרת חולים, או שמכבדת ומרביצה [=ומנקה] לפני חשוכי מרפא, או שהלכה לשם מצוה אחרת שאין לה דורשים. ואולי אפשר שתמצא אותה בביתה, שבין מצוה למצוה היא נכנסת ובאה לביתה ויושבת ומתקנת פוזמקאות [=גרביים] ובגדים ליתומים עניים […] שעם ערוב היום היא מחזרת על חדרי תורה לחלק מיני מתיקה לתינוקות” (ש”י עגנון, עד הנה, ירושלים ותל אביב תשכ”ז, עמ’ קצא-קצב).

הצהרת שרה פראנג’י, כנראה אחת הדיירות בבתי גבול אלמנה, בדבר תנאי המגורים בנכס הקהילה הספרדית, 24.2.1944 (ארכיון העיר ירושלים, מיכל 6229, תיק 8).

רשימת הדיירות בבתי גבול אלמנה, כנראה בתקופת המנדט (מסמך ועד עדת הספרדים, ארכיון העיר ירושלים, שם).

 

ב־1876 חנכה הקהילה הספרדית מִבנָן של יחידות דיור זעירות סביב חצר רבועה, שהייתה חלק ממתחם גדול יותר של בית תלמוד התורה הספרדי. במרכז החצר עמד עץ גדול שהטיל עליה את צלו, וחלונות קשתיים קטנים פנו אליה מן הבתים. כיום אין זכר לחצר, לעץ ולבתים שמסביבה, אך מיקומם היה באזור המשׂתרע בימינו בין רחבת המבוא לבתי הכנסת הספרדיים לבין רחוב החצוצרות. אלו היו ‘בתי גבול אלמנה’. הביטוי המקראי “גְּבוּל אַלְמָנָה” (משלי טו, כה) שימש את חכמי התלמוד לברכה מיוחדת עבור מי שרואה בעיניו את יישוב ארץ ישראל מחדש (בבלי, ברכות נח ע”ב), אבל כאן הושאל כדי לבטא את ייעודה של החצר – דיור לאלמנות ספרדיות עניות.

“בשבוע החולף חונך הבנין החדש, אשר יבנו עדת הספרדים הי”ו [=ה’ ישמרם וינצרם], ואשר בשם ‘גבול אלמנה’ יקראוהו, י”ז חדרים נגמרו בימים האלה, ונתחלקו לאלמנות עניות מהספרדים, ח’ אלמנות בחדר אחד, ממעל להבתים האלה שמֹנה חדרים לת”ת […]”. (“ירושלם”, חבצלת, 21.1.1876).

דמות אישה ליד בתי גבול אלמנה, לפני 1948 (ארכיון יד יצחק בן צבי).

 

לפי כתובת זיכרון, שתועדה בספרות ההיסטורית, נבנתה ה’שכונה’ הזו ביזמתן ובתמיכתן הכספית של משפחות רוטשילד, מונטיפיורי ושׂשׂוּן (פ’ גראייבסקי, אבני זכרון: אבני קדש בירושלם, א, ירושלים תרפ”ח, עמ’ 13-12), אבל הן לא היו התורמות היחידות. בכתובת נוספת משנת תרס”ה (שם, עמ’ 61) נזכר יעקב באי, ובכתובת אחרת שנשתמרה (והייתה מוכרת אף היא לפנחס גרייבסקי, שם עמ’ 60) ומוצגת בימינו בבית הכנסת האיסטנבולי (אחד מארבעת בתי הכנסת הספרדיים ברובע היהודי) נזכר תורם נוסף, חיים בן משיח, בן העדה הבוכרית:

‘בתי גבול אלמנה’ היו מוסד דיור ציבורי של העדה הספרדית, אבל עדה זו לא התייחדה בכך. גם עדות אחרות של היישוב הישן בירושלים, כגון האשכנזים והמערבים, העמידו את התמיכה בנזקקים בראש סולם העדיפויות הציבוריות שלהן, והיא הייתה לאחד ממאפייני הקהילות היהודיות.

ד"ר אייל דודסון

רוצים לקבל עדכונים ?
מוזמנים להרשם לניוזלטר וכל העדכונים ישלחו אליכם ישירות למייל
דילוג לתוכן